Slangepumper

Beskrivelse

Vi er ikke lagt fast på et bestemt fabrikat, men vi kan tilbyde forskellige alternative løsninger afhængig af behov og ønsker.

Medie

Hvad skal transporteres. Vægtfylde, viskositet og temperatur. Fødevarekrav, kemisk aggressivitet, partikler i mediet. Hvor meget skal transporteres pr. time? Skal mængden kunne varieres?

Modtryk

Hvor langt og hvor højt skal mediet flyttes. Hvilken rørdimensionering?

Sug

Er der frit tilløb til sugesiden, eller skal mediet hjælpes hen til sugestudsen?

Disse hovedpunkter er med til at bestemme, hvilken pumpe vi vil anbefale:

Medie, kapacitet, omdrejninger, motorstørrelse, materialevalg m.h.t. slange, rotor, øvrige sliddele samt pumpehus.